12 września miał miejsce odbioru techniczny urządzeń zabawowych zamontowanych na placach zabaw na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

place zabaw1 3

W Mielżynie zrealizowano projekt dofinansowany przez Fundację VKR działającą przy firmie VELUX, w zakres którego wchodził montaż kiwaka na sprężynie, huśtawki wahadłowej, zjeżdżalni, kosza na śmieci, ławki i ogrodzenia oraz doposażono w zestaw zabawowy plac przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

place zabaw1 3

place zabaw1 1

W Witkowie przy ul. Czerniejewskiej zamontowano urządzenie sprawnościowe, przy ul. Park Kościuszki huśtawkę ważkę; w Małachowie-Kępym zjeżdżalnię. Wykonawcą była firma AGNIESZKA TUROWSKA "SUN+" z Gruszczyna za kwotę 43.628,10 zł brutto.

place zabaw1 2