Urząd Stanu Cywilnego w Witkowie informuje, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

W związku z powyższym prosimy dostojnych jubilatów zamieszkałych na terenie Gminy    i Miasta Witkowo, którzy w 1974 roku zawierali związek małżeński w Witkowie oraz poza terenem działalności  tut. Urzędu Stanu Cywilnego, a pragną zostać odznaczeni medalami o zgłoszenie tego faktu  do urzędu Stanu Cywilnego w Witkowie pok. 9 do dnia 20 stycznia 2024 r.

USC Witkowo