31 października 2023 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”. Zadanie obejmuje remont drogi gminnej w Gorzykowie o długości 0,977 km. Wykonawcą robót jest Paweł Macioszek właściciel przedsiębiorstwa: PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL+WYNAJEM PAWEŁ MACIOSZEK z Cielimowa.

Nowa droga w Wiekowie

Wartość wszystkich prac objętych zadaniem wynosi 370 618,10 zł. Projekt w 60% dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 222 370,86 zł. Przeprowadzony remont wpłynie na poprawę estetyki i zagospodarowania terenu, a nowa nawierzchnia będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego na tym odcinku drogi.

Nowa droga w Wiekowie

„Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”