15 września 2023 r. poznaliśmy wyniki szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanej samorządom, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Do gmin i powiatów trafi łącznie 3,25 mld zł na realizację ponad 2 000 inwestycji. Dofinansowanie przyznano dla 1 732 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST.. Gmina i Miasto Witkowo otrzymała finansowe wsparcie w wysokości 5 000 000,00 zł.

Dofinansowanie przyznano na realizację Projektu pn. „Budowa drogi w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo” obejmującego budowę drogi gminnej o długości blisko 5,0 km, przebiegającej przez wspomniane miejscowości oraz budowę drogi w samej miejscowości Mielżyn, która stanowi dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5 102 040,82 zł, a przewidywany termin zakończenia wszystkich prac zaplanowano na lata 2025 – 2026.

w pl info tablica projekt v13 15 11 21fff