15 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się podpisanie umowy, w ramach której Gmina i Miasto Witkowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 162 500,00 złotych na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Witkowski magistrat reprezentowali: Burmistrz Marian Gadziński oraz Skarbnik Ilona Wasiewicz-Majchrzak, a WFOŚiGR w Poznaniu: Marzena Nurczyńska – Kierownik Programu „Czyste Powietrze” oraz Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Zarządu.

w img 0984wok

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

O rozpoczęciu przyjmowania wniosków w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, poinformujemy już niebawem.