Za nami XXIII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów  i Starostów w Tenisie Stołowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Imprezie towarzyszył - VII  Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. Zawody zaliczane są do Współzawodnictwa Sportowego Powiatów pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wydarzenie przeprowadzono 5 lutego 2022r.  na sali sportowej OKSiR i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. 

Tenis2022

Organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie i Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Szkołą Podstawową Nr 2 im. Lotnictwa Polskiego i Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Witkowie. Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz byli samorządowcy z terenu 20 gmin i 10 powiatów województwa wielkopolskiego. Łącznie w imprezie wzięło udział 110 osób.

Tenis20221

W zawodach udział wzięli samorządowcy z powiatu: poznańskiego, konińskiego, kępińskiego, kościańskiego, kolskiego, ostrzeszowskiego, wrzesińskiego, śremskiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego.

Rozgrywki rozpoczęły się min. od odśpiewania Hymnu Narodowego oraz oficjalnego otwarcia imprezy przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego. Przed rozpoczęciem zawodów poseł Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Rady WZ LZS wraz z zastępcą Mirosławem Durczyńskim wręczyli medale 75-lecia LZS Marianowi Gadzińskiemu, Piotrowi Jóżwikowi i Zbyszkowi Linkiewiczowi. Honorową odznakę za zasługi w rozwoju WZ LZS otrzymał Marek Sikorski z gminy Dolsk.  

Tenis20222

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:  

KATEGORIA: parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i starostów

1 miejsce: Mariusz Wozniak  Wójt Gminy Grodziec

2 miejsce: Adam Kopis – Wójt Gminy Łęka Opatowska  

3 miejsce: Hubert Gruszczyński – Burmistrz Gminy Miłosław

Statuetki im. Jerzego Przygody - uczestnika i zwycięzcy zawodów w Witkowie Wójta Gminy Kobyla Góra ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie wręczyła córka pani Wioletta Przygoda. 

KATEGORIA: radnych

1 miejsce:  Jarosław Sobański  radny powiatu kolskiego

2 miejsce: Łukasz Olbrych  radny gminy Łęka Opatowska    

3 miejsce:  Mieczysław Skotnik  radny gminy Łęka Opatowska   

KATEGORIA wspólna dla pań:

1 miejsce:  Danuta Strzelczyk  radna gminy Śmigiel  

2 miejsce: Urszula Furmaniak radna gminy Golina

3 miejsce: Danuta Winiarska   radna powiatu gnieźnieńskiego    

KATEGORIA: byłych samorządowców

1 miejsce:  Leszek Dobrzykowski  Niechanowo     

2 miejsce:  Mirosław Sawicki Stare Miasto          

3 miejsce:  Marek Sikorski Dolsk Opatowska   

1 miejsce:  Katarzyna Mądrowska miasto Gniezno       

2 miejsce:  Wioletta Przygoda Gmina Kobyla Góra            

W klasyfikacji generalnej gmin w strefie pucharowej uplasowały się:

I miejsce  – Gmina Golina

II miejsce  – Gmina Witkowo

III miejsce –  Gmina Kórnik

IV miejsce – Łęka Opatowska

V miejsce  – Gmina Śmigiel

VI miejsce – Gmina Niechanowo

W klasyfikacji końcowej powiatów najlepsze okazały się :

I miejsce    – powiat koniński

II miejsce   – powiat gnieźnieński          

III miejsce  – powiat  poznański

IV miejsce – powiat  kępiński

V miejsce   – powiat kościański

VI miejsce  – powiat  kolski

w 1234

Przeprowadzono także kilka dodatkowych konkurencji rekreacyjnych nie zaliczanych jednak do klasyfikacji końcowej gmin i powiatów w których zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. Statuetkę im. Henryka Muchy dla „super seniora” Wojciech Grodzki – radny gminy Golina, a statuetkę „najmłodszego uczestnika” wręczono Kamilowi Rezler – radnemu gminy Grodziec.

Rozegrano także dodatkowe mecze o miano  „najlepszego zawodnika turnieju” o statuetkę im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowaną przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcą tej kategorii został Jarosław Sobański radny powiatu kolskiego. Statuetkę Burmistrza Witkowa dla „najlepszej zawodniczki” otrzymała Danuta Strzelczyk radna gminy Śmigiel.  

Przeprowadzonym rozgrywkach tenisowym towarzyszyły IX Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego dla Samorządowców o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, które również na stałe wpisały się w organizację tej imprezy.

Tenis202267

W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście w osobach: Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Krystyna Kubicka Sztul – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego, Mariusz Mądrowski - etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Danuta Winiarska, Telesfor Gościniak – radni powiatu gnieźnieńskiego, Marian Gadziński Burmistrz Witkowa, Marek Wiatrowski – zastępca Burmistrza Witkowa, Piotr Jóżwik - Przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa, Beata Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa, Bogusław Mołodecki  Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Tomasz Radacz – Dyrektor OKSiR Witkowo, Bernadetta Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego, Piotr Chrzanowski – dyrektor biura posła Tadeusza Tomaszewskiego oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.

Tenisstołowy20144

Zawody od strony logistycznej zabezpieczała grupa wolontariuszy ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Anna Stanowska, Arleta Bekas, Krzysztof Wojciechowski, Joanna Adamczewska, Wiesława Papieska i Franciszek Kosicki.

Stołowytenis

Organizację XXIII Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała również około dwudziestoosobowa grupa  uczniów – wolontariuszy podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy. Organizowane 23 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia: witkowo.pl/galeria

Tekst: Organizator główny