Koncert Barbary Smółki przy akompaniamencie Stanisława Majewskiego!