Obchody Święta 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja