„Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie”

W 2020 roku Gmina i Miasto Witkowo pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 867 669,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie Gminy i Miasta Witkowo na 2021 r. znalazło się 5 inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jedną z nich jest rozpoczęta w czerwcu br. „Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie”.

Zakres zadania obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku jezdni wraz z włączeniem na szerokość przekroju w ul. Braci Łukowskich. Ponadto w ramach tej inwestycji ułożone zostanie nowe obramowanie istniejącej jezdni oraz zatok postojowych krawężnikiem betonowym 15x30x100 oraz najazdowym 15x22x100. Nowy ściek przykrawężnikowy odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe do istniejących i wybudowanych dodatkowo wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie również istniejąca zatoka postojowa, która zostanie poszerzona do pełnego wymiaru 5,0 m wraz z całkowitą wymianą istniejącej zniszczonej konstrukcji. W rejonach istniejącego przejścia dla pieszych wykonane zostaną brakujące perony połączone z istniejącymi ciągami chodników po obu stronach jezdni. Przewidziano również przebudowę istniejącej zatoki postojowej zlokalizowanej za śmietnikami. Zatoka ograniczona zostanie krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22x100, poszerzona do pełnego wymiaru 5,0 m. W ramach prowadzonych prac wykonana zostanie także nowa konstrukcja wraz z nawierzchnią z kostki betonowej.

Całkowita wartość zadania wynosi 261 617,67 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 200 000,00 zł. Wykonawcą robót jest FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI z Gniezna. Termin zakończenia zadania planowany jest na 26 sierpnia 2021 r.