OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 2 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                   

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO

14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSTKO DLA LUDZI

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZE WITKOWO”

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ROSZYKA

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Czesław Skrzypski