Nowy sprzęt dla strażaków OSP Skorzęcin od KRUS-u

15 lipca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu – Łukasz Grabowski w obecności Posła na Sejm RP – Zbigniewa Dolaty, Sekretarza Gminy...

Podziękowanie

Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do efektywnych działań ratowniczych przy zdarzeniu, które miało miejsce 14 lipca 2019 r. w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w...

w img 0297

Samorząd Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował kolonię profilaktyczną dla 40 dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym z...

w img 0228

12 lipca br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę z Zakładem Architektury Zieleni „Ogrody Bugała” z Dolska – wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację 1 etapu modernizacji...

Ruszyły prace drogowe na terenie gminy

Firma „Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier” z Nekli rozpoczęła prace związane z przebudową  dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Gorzykowo, Małachowo-Wierzbiczany, Witkówko i Czajki. Koszt...

dozynki 2019 spotkanie organizacyjne 1

9 lipca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz Prezesów Kółek Rolniczych.

Tematem spotkania były sprawy...

w kurs 6

5 lipca w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Markiem Wiatrowskim - swoim Zastępcą wręczyli Dyplomy oraz Świadectwa uczestnikom kursu...

marek wiatrowski

Pragnę poinformować Szanownych Mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo o wyborze swojego zastępcy. Z dniem 4 lipca br. został nim Pan Marek Wiatrowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w...

susza 2019

Informuję producentów rolnych, w związku z komunikatami IUNG Puławy dotyczącymi zagrożenia suszą, w przypadku stwierdzenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych tym zjawiskiem konieczne jest zgłoszenie powstałych szkód...

Program „Rodzina 500 +”

2 lipca br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył zespół z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz ulotek dotyczących programu "Rodzina 500 +", broszurek i gadżetów...

umowa

2 lipca br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę z konsorcjum firm RETRO-STYL Sp. z o.o. i P.W.N. Marcin Chmielewski z Poznania na wykonanie renowacji elewacji budynku komunalnego...

„Chcemy wolnej Polski” – Poznański Czerwiec '56

28 czerwca obchodzimy 63 rocznicę Poznańskiego Czerwca ­– pierwszego w Polsce masowego wystąpienia robotników przeciwko władzom komunistycznym. Zryw ten w poważnym stopniu przyśpieszył zmiany...