w img 4610

15 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie konsultacyjne władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo. W czasie...

w img 4452

11 listopada 2019 roku świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku, a następnie zniesione decyzją Krajowej Rady...

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gmina i Miasto Witkowo w latach 2019-2020

Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy ogródków działkowych na terenie Gminy i...

Najsympatyczniejszy Pupil w Gminie Witkowo

Wybrany pupil w konkursie na „Najsympatyczniejszego Pupila w Gminie Witkowo” to suczka MIJA w wieku 1,5 roku, rasa: Szpic miniaturowy Pomerania. Pies mieszka w Witkowie, a jego opiekunem jest Pani Agata...

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie

30 października Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo wraz z Radnymi Rady Miejskiej – Piotrem Jóźwikiem i Pawłem Roszykiem, dokonał odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja terenu rekreacyjnego...

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas refleksji i wspomnień o tych, którzy już od nas odeszli. Pochylając się nad grobami najbliższych, nie zapominamy również o zmarłych...

susza 2019

Termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został wydłużony. Rolnicy, u których  oszacowano straty spowodowane suszą w uprawach rolnych  mogą ubiegać się o wsparcie...

Wizyta na Ukrainie

W dniach 20-26 października 2019 r. dziesięcioro uczniów z klasy piątej i szóstej  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie  wraz z opiekunami uczestniczyło w wyjeździe na Ukrainę w ramach...

Warunki i zasady utrzymywania psów podwórzowych
  1. W przypadku utrzymywania psów wolno biegających na terenie prywatnym i ogrodzonym, władający posesją obowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej.
  2. W przypadku utrzymywania psów w...

Ślubowanie nauczycieli mianowanych

Uroczystość ślubowania nauczycieli mianowanych odbyła się 15 października br. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w obecności Burmistrza Gminy i Miasta – Mariana Gadzińskiego.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą...

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok – wyniki głosowania!

W dniu dzisiejszym poznaliśmy oficjalne wyniki głosowania prowadzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że w głosowaniu, które trwało od 23 września do 8 października 2019 r. udział wzięło 6...

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Frekwencja wyborcza w Gminie Witkowo wyniosła 60,41% (głosowało 6394 wyborców na 10585 uprawnionych).

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP

Wyniki komitetów

KomitetLiczba głosów ważnych Procent...