Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z działek letniskowych w roku 2019

Miesiąc

Odpady zmieszane

Odpady selektywne

Odpady BIO

Kwiecień

   

06.04.2019

20.04.2019

Maj

18.05.2019

18.05.2019

04.05.2019

18.05.2019

Czerwiec

22.06.2019

22.06.2019

01.06.2019

15.06.2019

Lipiec

06.07.2019

27.07.2019

27.07.2019

06.07.2019

20.07.2019

Sierpień

10.08.2019

24.08.2019

24.08.2019

03.08.2019

17.08.2019

Wrzesień

07.09.2019

21.09.2019

21.09.2019

07.09.2019

28.09.2019

Październik

   

12.10.2019

26.10.2019

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Rejon I (Witkowo ulice: Ogrodowa, Wrzesińska, Wodociągowa, Skośna, Cmentarna, Zielona, Strzałkowska, Jana Pawła II, Jasna, Spokojna, Czerniejewska, Różana, Magnoliowa, Braci Łukowskich, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Żwirki i Wigury, Armii Poznań.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych (pojemniki) selektywnych (worki) biodegradowalnych (pojemniki brązowe)  
 
03.01.2019 03.01.2019 08.01.2019  
17.01.2019 22.01.2019  
07.02.2019 07.02.2019 05.02.2019  
21.02.2019 19.02.2019  
07.03.2019 07.03.2019 05.03.2019  
21.03.2019 19.03.2019  
  04.04.2019 02.04.2019  
04.04.2019 09.04.2019  
18.04.2019 16.04.2019  
  23.04.2019  
  02.05.2019 07.05.2019  
02.05.2019 14.05.2019  
16.05.2019 21.05.2019  
  28.05.2019  
  06.06.2019 04.06.2019  
06.06.2019 11.06.2019  
24.06.2019 18.06.2019  
  25.06.2019  
  04.07.2019 02.07.2019  
04.07.2019 09.07.2019  
18.07.2019 16.07.2019  
  23.07.2019  
  01.08.2019 06.08.2019  
01.08.2019 13.08.2019  
22.08.2019 20.08.2019  
  27.08.2019  
  05.09.2019 03.09.2019  
05.09.2019 10.09.2019  
19.09.2019 17.09.2019  
  24.09.2019  
  03.10.2019 01.10.2019  
03.10.2019 08.10.2019  
17.10.2019 15.10.2019  
  22.10.2019  
07.11.2019 07.11.2019 05.11.2019  
21.11.2019 19.11.2019  
05.12.2019 05.12.2019 03.12.2019  
19.12.2019 17.12.2019  
W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon II (Witkowo ulice: Gnieźnieńska, Bolesława Chrobrego, Piastowska, Słowiańska, Młyńska, Szkolna, Prosta, Komisji Edukacji Narodowej, Harcerska, Zuchów, Sportowa, Dębińska, Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Skorzęcka, Wiosenna.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych (pojemniki) selektywnych (worki) biodegradowalnych (pojemniki brązowe)  
 
07.01.2019 07.01.2019 08.01.2019  
21.01.2019 22.01.2019  
04.02.2019 04.02.2019 05.02.2019  
18.02.2019 19.02.2019  
04.03.2019 04.03.2019 05.03.2019  
18.03.2019 19.03.2019  
  01.04.2019 02.04.2019  
01.04.2019 09.04.2019  
15.04.2019 16.04.2019  
  23.04.2019  
  06.05.2019 07.05.2019  
06.05.2019 14.05.2019  
20.05.2019 21.05.2019  
  28.05.2019  
  03.06.2019 04.06.2019  
03.06.2019 11.06.2019  
17.06.2019 18.06.2019  
  25.06.2019  
  08.07.2019 02.07.2019  
08.07.2019 09.07.2019  
22.07.2019 16.07.2019  
  23.07.2019  
  05.08.2019 06.08.2019  
05.08.2019 13.08.2019  
19.08.2019 20.08.2019  
  27.08.2019  
  09.09.2019 03.09.2019  
09.09.2019 10.09.2019  
23.09.2019 17.09.2019  
  24.09.2019  
  07.10.2019 01.10.2019  
07.10.2019 08.10.2019  
21.10.2019 15.10.2019  
  22.10.2019  
12.11.2019 12.11.2019 05.11.2019  
25.11.2018 19.11.2019  
09.12.2019 09.12.2019 03.12.2019  
23.12.2019 17.12.2019  
W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon III (Witkowo ulice: Oświatowa, Gimnazjalna, Powstańców Wlkp., Słoneczna, Tylna, Wiejska, Poznańska, Parkowa, Krótka, Polna, Stary Rynek, Warszawska, Dworcowa, Rzemieślnicza.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych (pojemniki) selektywnych (worki) biodegradowalnych (pojemniki brązowe)  
 
04.01.2019 04.01.2019 08.01.2019  
18.01.2019 22.01.2019  
01.02.2019 01.02.2019 05.02.2019  
15.02.2019 19.02.2019  
01.03.2019 01.03.2019 05.03.2019  
15.03.2019 19.03.2019  
  05.04.2019 02.04.2019  
05.04.2019 09.04.2019  
19.04.2019 16.04.2019  
  23.04.2019  
  10.05.2019 07.05.2019  
10.05.2019 14.05.2019  
24.05.2019 21.05.2019  
  28.05.2019  
  07.06.2019 04.06.2019  
07.06.2019 11.06.2019  
21.06.2019 18.06.2019  
  25.06.2019  
  05.07.2019 02.07.2019  
05.07.2019 09.07.2019  
19.07.2019 16.07.2019  
  23.07.2019  
  02.08.2019 06.08.2019  
02.08.2019 13.08.2019  
16.08.2019 20.08.2019  
  27.08.2019  
  06.09.2019 03.09.2019  
06.09.2019 10.09.2019  
20.09.2019 17.09.2019  
  24.09.2019  
  04.10.2019 01.10.2019  
04.10.2019 08.10.2019  
18.10.2019 15.10.2019  
  22.10.2019  
08.11.2019 08.11.2019 05.11.2019  
22.11.2019 19.11.2019  
06.12.2019 06.12.2019 03.12.2019  
20.12.2019 17.12.2019  
W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon IV (Witkowo ulice: Park Kościuszki, Nowa, Północna, Osiedlowa, Piwna, Szampańska, Rumowa, Zacisze, Wschodnia, Zachodnia, Witosa, Kosynierów Miłosławskich, Leśna, Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Sosnowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Powidzka, Bajeczna, Zakole.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych (pojemniki) selektywnych (worki) biodegradowalnych (pojemniki brązowe)  
 
10.01.2019 10.01.2019 08.01.2019  
24.01.2019 22.01.2019  
14.02.2019 14.02.2019 05.02.2019  
28.02.2019 19.02.2019  
14.03.2019 14.03.2019 05.03.2019  
28.03.2019 19.03.2019  
  11.04.2019 02.04.2019  
11.04.2019 09.04.2019  
25.04.2019 16.04.2019  
  23.04.2019  
  09.05.2019 07.05.2019  
09.05.2019 14.05.2019  
23.05.2019 21.05.2019  
  28.05.2019  
  13.06.2019 04.06.2019  
13.06.2019 11.06.2019  
27.06.2019 18.06.2019  
  25.06.2019  
  11.07.2019 02.07.2019  
11.07.2019 09.07.2019  
25.07.2019 16.07.2019  
  23.07.2019  
  08.08.2019 06.08.2019  
08.08.2019 13.08.2019  
23.08.2019 20.08.2019  
  27.08.2019  
  12.09.2019 03.09.2019  
12.09.2019 10.09.2019  
26.09.2019 17.09.2019  
  24.09.2019  
  10.10.2019 01.10.2019  
10.10.2019 08.10.2019  
24.10.2019 15.10.2019  
  22.10.2019  
14.11.2019 14.11.2019 05.11.2019  
28.11.2019 19.11.2019  
12.12.2019 12.12.2019 03.12.2019  
27.12.2019 17.12.2019  
W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon V (Wioski: Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Kamionka)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) biodegradowalnych (worki brązowe)  
 
11.01.2019 11.01.2019  
 
08.02.2019 08.02.2019  
 
08.03.2019 08.03.2019  
 
12.04.2019 12.04.2019  
25.04.2019  
17.05.2019 07.05.2019  
17.05.2019  
14.06.2019 14.06.2019  
27.06.2019  
12.07.2019 12.07.2019  
25.07.2019  
09.08.2019 09.08.2019  
23.08.2019  
13.09.2019 13.09.2019  
26.09.2019  
11.10.2019 11.10.2019  
24.10.2019  
15.11.2019 15.11.2019  
 
13.12.2019 13.12.2019  
 
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon VI (Wioski: Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Czajki, Jaworowo, Odrowąż.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) biodegradowalnych (worki brązowe)  
 
09.01.2019 09.01.2019  
 
06.02.2019 06.02.2019  
 
06.03.2019 06.03.2019  
 
03.04.2019 03.04.2019  
18.04.2019  
08.05.2019 08.05.2019  
21.05.2019  
05.06.2019 05.06.2019  
18.06.2019  
10.07.2019 10.07.2019  
24.07.2019  
07.08.2019 07.08.2019  
22.08.2019  
11.09.2019 11.09.2019  
24.09.2019  
09.10.2019 09.10.2019  
23.10.2019  
13.11.2019 13.11.2019  
 
11.12.2019 11.12.2019  
 
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon VII (Wioski: Mąkownica, Ruchocin, Mielżyn)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) biodegradowalnych (worki brązowe)  
 
16.01.2019 16.01.2019  
 
13.02.2019 13.02.2019  
 
13.03.2019 13.03.2019  
 
10.04.2019 10.04.2019  
24.04.2019  
15.05.2019 15.05.2019  
30.05.2019  
12.06.2019 12.06.2019  
25.06.2019  
17.07.2019 17.07.2019  
30.07.2019  
21.08.2019 06.08.2019  
21.08.2019  
18.09.2019 04.09.2019  
18.09.2019  
16.10.2019 01.10.2019  
16.10.2019  
20.11.2019 20.11.2019  
 
18.12.2019 18.12.2019  
 
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon VIII (Wioski: Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) biodegradowalnych (worki brązowe)  
 
30.01.2019 30.01.2019  
 
27.02.2019 27.02.2019  
 
27.03.2019 27.03.2019  
 
30.04.2019 16.04.2019  
30.04.2019  
29.05.2019 16.05.2019  
29.05.2019  
19.06.2019 04.06.2019  
19.06.2019  
31.07.2019 16.07.2019  
31.07.2019  
28.08.2019 13.08.2019  
28.08.2019  
25.09.2019 10.09.2019  
25.09.2019  
30.10.2019 15.10.2019  
30.10.2019  
27.11.2019 27.11.2019  
 
30.12.2019 30.12.2019  
 
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon IX (Wioski: Witkówko, Folwark, Piaski, Krzyżówka, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Chłądowo.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) biodegradowalnych (worki brązowe)  
 
02.01.2019 02.01.2019  
 
12.02.2019 12.02.2019  
 
12.03.2019 12.03.2019  
 
08.04.2019 08.04.2019  
23.04.2019  
13.05.2019 13.05.2019  
28.05.2019  
10.06.2019 10.06.2019  
24.06.2019  
03.07.2019 03.07.2019  
18.07.2019  
12.08.2019 12.08.2019  
26.08.2019  
02.09.2019 02.09.2019  
17.09.2019  
02.10.2019 02.10.2019  
17.10.2019  
04.11.2019 04.11.2019  
 
02.12.2019 02.12.2019  
 
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon X (Wioski: Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) biodegradowalnych (worki brązowe)  
 
14.01.2019 14.01.2019  
 
11.02.2019 11.02.2019  
 
11.03.2019 11.03.2019  
 
17.04.2019 17.04.2019  
29.04.2019  
22.05.2019 14.05.2019  
22.05.2019  
26.06.2019 11.06.2019  
26.06.2019  
15.07.2019 15.07.2019  
29.07.2019  
14.08.2019 14.08.2019  
29.08.2019  
16.09.2019 16.09.2019  
30.09.2019  
14.10.2019 14.10.2019  
28.10.2019  
18.11.2019 18.11.2019  
 
16.12.2019 16.12.2019  
 
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Rejon XI (Wioski: Ruchocinek, Dębina)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019  
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) biodegradowalnych (worki brązowe)  
 
25.01.2019 25.01.2019  
 
22.02.2019 22.02.2019  
 
22.03.2019 22.03.2019  
 
26.04.2019 09.04.2019  
26.04.2019  
31.05.2019 16.05.2019  
31.05.2019  
28.06.2019 17.06.2019  
28.06.2019  
26.07.2019 09.07.2019  
26.07.2019  
30.08.2019 16.08.2019  
30.08.2019  
27.09.2019 10.09.2019  
27.09.2019  
25.10.2019 08.10.2019  
25.10.2019  
29.11.2019 29.11.2019  
 
31.12.2019 31.12.2019  
 
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym.  
 
 
 
w okresie od V - IX śmieciarka wyjeżdża o 6 rano  

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami budynków, zgodnie z następującymi częstotliwościami:

a. zmieszane odpady komunalne:

  • miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
  • wieś: przynajmniej raz w tygodniu,

b. papier, tworzywa sztuczne i szkło: przynajmniej dwa razy w miesiącu,

c. odpady komunalne ulegające biodegradacji:

  • okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu,
  • okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.