News

„Podwórko NIVEA” Rodzinne Miejsce Zabaw GŁOSUJ NA WITKOWO!!!

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo”

Print

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuW bieżącym roku dobiegła końca procedura związana z opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo”. Na sesji Rady Miejskiej w Witkowie w miesiącu kwietniu radni przyjęli do realizacji opracowany dokument. Podstawą opracowania planu była uchwała Rady Miejskiej w Witkowie Nr VI/42/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.

Read more...

„Majówka - 2016”

Print

„Majówka - 2016”

Ogłoszenie

Print

Nadleśnictwo Gniezno informuje, że w dniach 18 - 31.05.2016 r. na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Gniezno, w leśnictwach Wólka i Dolina odbędzie się lotniczy zabieg wielkoobszarowy chemicznego ograniczania liczebności owadów doskonałych chrabąszcza majowego.

Zabieg dotyczy obszarów leśnych położonych na terenie Gminy Powidz (sołectwa: Polanowo, Powidz), Gminy Strzałkowo (sołectwa: Brudzewo, Skąpe, Ostrowo Kościelne, Babin Olendry, Staw, Wólka, Paruszewo) i Gminy Witkowo (sołectwo Ruchocin). Zabieg będzie wykonany przy użyciu środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP w ilości 0,4 kg/ha (nr zezwolenia: decyzja MRiRW R-285,2014d z dnia 08.08.2014 r.)

W związku z powyższym Nadleśnictwo Gniezno wprowadza ZAKAZ WSTĘPU na tereny leśne na wymienionych obszarach w dniach 18-31.05.2016 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno

Dodatkowe środki na oświatę

Print

Gmina Witkowo złożyła dwa wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej celem uzyskania dofinansowania na następujące zadania z zakresu realizacji zadań oświatowych:
Pierwszy wniosek dotyczy wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia, jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć Wnioskowana kwota dofinansowania 29.680,00 zł.

Read more...

Oferta dydaktyczna - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Print

Zespół Szkół PonadgimnazjalnychOferta dydaktyczna - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie. 

Read more...

Page 1 of 108

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Gallery

Jesteś tutaj Strona główna