Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

3 września br. odbył się odbiór inwestycji związanej z przebudową ulicy Dojazdowej w Witkowie. Zakres robót obejmował m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, budowę miejsc postojowych z kostki betonowej, poprawę odwodnienia pasa drogowego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.

dojazd

Wykonawcą zadania była Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie za kwotę 261 617,67 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł.

dpr tablica rfil

„Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie”

W 2020 roku Gmina i Miasto Witkowo pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 867 669,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie Gminy i Miasta Witkowo na 2021 r. znalazło się 5 inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jedną z nich jest rozpoczęta w czerwcu br. „Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie”.