w str

W ramach projektu edukacyjnego pod nazwą „Poznań, Warszawa – wspólna sprawa!”, na 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy wsparciu...

XXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie

XXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie...

w l2 7034

W dniach 24 i 27 lipca dyrektorom szkół podstawowych po raz drugi zostanie przekazany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie...

w pomoc prawna

Od dnia 22 lipca 2020 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został przeniesiony do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i funkcjonuje w sali nr 1.

- Poniedziałki w godz...

Dodatkowe środki na oświatę

Gmina Witkowo po złożeniu wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wojewody Wielkopolskiego pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań oświatowych w łącznej wysokości 398.920,00 zł.

1.Wniosek o udzielenie...

Wyniki wyborów prezydenckich 2020

Frekwencja wyborcza w Gminie Witkowo wyniosła 69,36%.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania 10739.

Liczba kart wyjętych z urn 7449.

 

Na poszczególnych kandydatów na...

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 53,78% (głosowało 5736 wyborców na 10666 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer obwodu Siedziba obwodowej...

w dsc 6977

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie robocze w sprawie uzgodnień dotyczących wyposażenia wnętrz biurowych nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.

 

Stypendia szkolne

Informuję, że do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. nr 20 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze...

Powszechny Spis Rolny

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające...

unnamed

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez...

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a...