Uroczyste wręczenie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

Dzisiaj w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się uroczyste wręczenie promesy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla Gminy i Miasta Witkowo na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo”.

Specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

W spotkaniu uczestniczyli Pan Zbigniew Dolata – poseł na Sejm RP, Pani Sylwia Mietlicka – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, st. kpt. Mariusz Dębski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, st. kpt. Łukasz Michalak - Zastępca Komendanta oraz Prezesi i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Podczas spotkania Pan Zbigniew Dolata na ręce przedstawiciela Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo przekazał promesę na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla czterech jednostek: OSP  Witkowo, OSP Mielżyn, OSP Skorzęcin i OSP Wiekowo. Łączny koszt zadania to kwota 28 620,00 zł, kwota finansowego wsparcia to 20 000,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane jeszcze w tym roku. 

Specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP