Starościna dożynek Marta Staniszewska, rodowita mieszkanka Gorzykowa. Z wykształcenia technik weterynarii.

Mama 3 dzieci: Natalii, Mateusza i Antoniego.

s 04

Wraz z mężem Karolem od 11 lat prowadzą gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 6,9 ha.

s 04

Jej zainteresowaniem są pszczoły, dlatego też prowadzi małą pasiekę i od kilku lat jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. W gospodarstwie produkuje się warzywa i owoce sprzedawane bezpośrednio do klientów na lokalnym rynku.

 

Starosta dożynek Andrzej Słomka wraz z żoną Wiesławą i córkami od 2011 roku prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 75 ha przejęte po rodzicach Marii i Janie we wsi Kołaczkowo.

s 04

W gospodarstwie prowadzi się hodowlę bydła mlecznego i opasowego. Uprawia się pszenicę, pszenżyto, żyto, kukurydzę na kiszonkę i lucernę.

s 04

Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesne maszyny do uprawy ziemi, zbioru plonu i obsługi zwierząt.