15 lipca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu – Łukasz Grabowski w obecności Posła na Sejm RP – Zbigniewa Dolaty, Sekretarza Gminy i Miasta Witkowo – Alicji Wentland, Zastępcy Komendanta PSP Gniezno – Łukasza Michalaka, przekazał strażakom OSP Skorzęcin zestaw ratownictwa przedlekarskiego, który zakupiony został ze środków Funduszu Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nowy sprzęt dla strażaków OSP Skorzęcin od KRUS-u

Nowy sprzęt dla strażaków OSP Skorzęcin od KRUS-u

Zestaw ratownictwa w imieniu OSP Skorzęcin odebrali: Wiceprezes OSP Skorzęcin – Adam Kujawa oraz Komendant miejsko-gminny OSP Witkowo – Mariusz Janowicz.

Nowy sprzęt dla strażaków OSP Skorzęcin od KRUS-u