Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że sołtys wsi Chłądowo nie będzie pobierał IV raty podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2018 r.  od mieszkańców sołectwa Chłądowo. W związku z tym należne Gminie podatki z tytułu IV raty za 2018 r. proszę wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Witkowie 11 8538 0002 0000 0677 2000 0002 w terminie do 15 listopada 2018 r.