Szanowni Państwo, jest już kolejny numer kwartalnika "Czas Wielkopolski", wydawanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl