Plan dyżurów na grudzień 2017r.

Drukuj

4 grudnia Marian Walczak

11 grudnia Marek Biadasz

18 grudnia Eugeniusz Czaplicki

Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta – pokój nr 10.

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w UGiM pokój nr 10 lub w innym terminie, po uzgodnieniu z biurem Rady Miejskiej – tel. 516 404 827.

Jesteś tutaj Dyżury Radnych Plan dyżurów na grudzień 2017r.