Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i Turnieju Strzeleckim z Karabinka Pneumatycznego

Drukuj

 3 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyły się XIX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod Honorowym Patronatem Krystyny Łybackiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego – III Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. W imprezie udział wzięło 150. uczestników w tym 120. samorządowców.

Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego

Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, realizujące je przy współpracy takich instytucji, placówek, organizacji i osób, jak: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Posłanka do Parlamentu Europejskiego – Krystyna Łybacka, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie i Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu 22 gmin i 11 powiatów województwa wielkopolskiego.

Podczas oficjalnego otwarcia zebrani uczcili minutą ciszy pamięć śp. Krzysztofa Szkudlarka – wieloletniego Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz Henryka Muchę – Radnego Rady Miejskiej w Witkowie.

Tegoroczna edycja rozgrywek w kategorii wójtów, burmistrzów i starostów była jednocześnie III Memoriałem Krzysztofa Szkudlarka w Tenisie Stołowym.

Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego

W uroczystości podsumowania zawodów udział wzięła wdowa po Burmistrzu – Beata Szkudlarek, która wspólnie z obecnym Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo – Marianem Gadzińskim wręczyła super statuetki im. Krzysztofa Szkudlarka dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika Turnieju. Najlepszą zawodniczką okazała się Danuta Strzelczyk – Radna Gminy Śmigiel, a zawodnikiem Krzysztof Deutsch – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego.

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: 

 

KATEGORIA: wójtów, burmistrzów i starostów:

1. miejsce:  Szymon Szynkowski vel Sęk – poseł na Sejm RP, b. Radny Miasta Poznania,

2. miejsce:  Krzysztof Ostrowski – Członek Zarządu Powiatu Obornickiego,

3. miejsce:  Tomasz Lesiński – Burmistrz Kobylina,

4. miejsce:  Przemysław Pacholski – zastępca Burmistrza Gminy Kórnik,

 

KATEGORIA: radnych:

1. miejsce:  Krzysztof Deutsch – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego,

2. miejsce:  Leszek Baczyński – Radny Gminy Wapno,

3. miejsce:  Leszek Dobrzykowski – Radny Gminy Niechanowo,

4. miejsce:  Grzegorz Kreczmer – Radny Gminy Kobylin,

 

KATEGORIA: wspólna dla pań:

1. miejsce: Danuta Strzelczyk – Radna Gminy Śmigiel, 

2. miejsce: Halina Turajska – Przewodnicząca Rady Gminy Stare Miasto,

3. miejsce: Małgorzata Adamczak – Burmistrz Gminy Śmigiel,

4. miejsce: Joanna Mięta – Sekretarz Gminy Zagórów,

 

Po raz pierwszy przeprowadzono także dodatkową kategorię dla byłych samorządowców niezaliczaną do klasyfikacji zespołowej. Zwycięzcami tej kategorii zostali:

1. miejsce: Jerzy Przygoda – Kobyla Góra,

2. miejsce: Stanisław Dolaciński – Gniezno,

3. miejsce: Karol Kuszka – Zagórów,     

 

W klasyfikacji generalnej gmin w finałowej szóstce znalazły się:

1. miejsce – Gmina Kórnik – 102 pkt.

2. miejsce – Gmina Zagórów – 80 pkt.

3. miejsce – Gmina Śmigiel – 76 pkt.

4. miejsce – Gmina Niechanowo – 66 pkt.

5. miejsce – Gmina Stare Miasto – 65 pkt.

6. miejsce – Gmina Golina – 50 pkt.

 

W klasyfikacji końcowej powiatów wśród 3 najlepszych znalazły się:

1. miejsce  – powiat koniński – 190 pkt.

2. miejsce – powiat poznański – 142 pkt.

3. miejsce – powiat gnieźnieński – 111 pkt.

 Fundatorami pucharów klasyfikacji generalnej gmin i powiatów w tenisie stołowym i turnieju strzeleckim byli: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Dariusz Igliński – Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Beata Tarczyńska – Starosta Gnieźnieński, Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Bogusław Mołodecki – Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Telesfor Gościniak – Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i Stanisław Rajkowski – Dyrektor Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego

Reprezentacje najlepszych gmin i powiatów otrzymały okolicznościowe puchary. Wręczono również statuetki im. Henryka Muchy dla „najstarszego” i „najmłodszego” uczestnika zawodów. Seniorem zawodów okazał się 71. letni Wojciech Grodzki – Radny Gminy Golina, a najmłodszym 27. letni Damian Wendel – Radny Gminy Łubowo.

Współorganizator całego przedsięwzięcia – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zorganizowało ponadto V Otwarty Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie w kategorii mężczyzn i kobiet, w którym wzięło udział około 80 osób. W tym roku po raz pierwszy został przeprowadzony także super pojedynek strzelecki o „Statuetkę Brata Kurkowego śp. Krzysztofa Szkudlarka”, w którym brali udział zawodnicy zajmujący pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Statuetkę zdobyła Maria Kierzek z wynikiem 41 pkt. na 50 możliwych, 2. miejsce wywalczyła Anna Andrzejewska – 41 pkt., 3. miejsce zajęła Zuzanna Łyskawińska – 41 pkt., 4. miejsce przypadło Monice Kowalczewskiej – 38 pkt. W kategorii mężczyzn: 1. miejsce zajął Michał Walczak – 46 pkt., 2. miejsce zajął Janusz Mirek 44 pkt., 3. miejsce przypadło Jackowi Juszczakowi – 44 pkt., a 4. miejsce wywalczył Marian Gadziński – 44 pkt. W kwalifikacji drużynowej: 1. miejsce i puchar Prezesa Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie wywalczyła drużyna z Gminy Zagórów z wynikiem 166 pkt. na 200 możliwych. 2. miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie – Piotra Jóźwika – zdobyła drużyna z Gminy Kobylin z wynikiem 165 pkt. 3. miejsce i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego – zdobyła drużyna z Gminy Kórnik z wynikiem 161 pkt. 4. miejsce i puchar Radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – Telesfora Gościniaka – zdobyła drużyna Gminy Stare Miasto z wynikiem 161 pkt. 5. miejsce i puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu – Tadeusza Tomaszewskiego – przypadł drużynie z Gminy Golina z wynikiem 160 pkt., a 6. miejsce i puchar Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – Stanisława Rajkowskiego – zdobyła drużyna Gminy Witkowo z wynikiem 158 pkt. Zawody zakończyły się wręczeniem pucharów, medali oraz brackich dyplomów.

Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego

Na uznanie zasługuje aktywny udział drużyny witkowskiego samorządu w składzie: Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Monika Wendel – Radna Rady Miejskiej w Witkowie, Franciszek Bosacki, Paweł Roszyk, Tadeusz Śliwecki oraz Marek Wiatrowski – Radni Rady Miejskiej w Witkowie.

Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego

W czasie trwania zmagań tenisowych i strzeleckich organizatorzy przeprowadzili kilka konkurencji rekreacyjnych, które niezaliczone zostały do kategorii zespołowych. Pamiątkowe medale za zajęcie od I do III miejsca wywalczyli: rzut lotką do tarczy elektronicznej: Mariusz Majewski – Golina, Karol Kuszka – Zagórów,  Krzysztof Ostrowski – Oborniki,  Danuta Paluszkiewicz – Kórnik, Bożena Matuszak – Zagórów, Krystyna Janicka – Kórnik; rzut ringo: Jarosław Mieloch – Kórnik, Mirosław Sawicki – Stare Miasto, Grzegorz Kreczmer – Kobylin; wyrzucanie kośćmi: Maciej Kutka – Rogożno, Mariusz Majewski – Golina, Wojciech Majchrzak – Bieganowo, Ewa Wysocka – Rogożno, Joanna Mięta – Zagórów, Lucyna Wrzyszczyńska – Rzgów

Organizację XIX Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, pod opieką Pawła Piniarskiego.

Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie należą się słowa uznania i podziękowania. Dziękujemy.

Zapraszamy do galerii

Jesteś tutaj Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i Turnieju Strzeleckim z Karabinka Pneumatycznego