XXXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

28 grudnia odbyła się kolejna, XXXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu sesji Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady złożyli Witoldowi Biegalskiemu z okazji przypadających urodzin życzenia wszelkiej pomyślności. Przewodniczący podziękował również za uświetnianie sesji odgrywaniem hejnału Gminy. Jubilat otrzymał kwiaty i drobny upominek. Przed przystąpieniem do kolejnych punktów porządku sesji, Przewodniczący przekazał także podziękowanie Krzysztofowi Bykowskiemu, Sołtysowi Sołectwa Jaworowo, który jako jedyny Sołtys Gminy uczestniczył w IV Regionalnych Zawodach Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych w Tenisie Stołowym i zdobył VI zaszczytne miejsce.

sesja1.-001

sesja1b

sesja1a

Po wysłuchaniu przez Radę informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej przystąpiono do podejmowania uchwał. Rada podjęła:

- uchwałę Nr XXXIV/264/2017 o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;

- uchwałę Nr XXXIV/265/2017 o utworzeniu Sołectwa Małachowo Szemborowice;

- uchwałę Nr XXXIV/266/2017 o nadaniu Szkole Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie Numeru 1;

- uchwałę Nr XXXIV/267/2017 o nadaniu Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego Numeru 2;

- uchwałę Nr XXXIV/268/2017 o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Małachowie Wierzbiczany;

- uchwałę Nr XXXIV/269/2017 o dopuszczeniu zapłaty podatków bezgotówkowym instrumentem płatniczym;

- uchwałę Nr XXXIV/270/2017 o nadaniu nazwy ulicy w Witkowie (Szmaragdowa);

- uchwałę Nr XXXIV271/2017 o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 r.;

- uchwałę Nr XXXIV/272/2017 o zmianach w budżecie gminy i miasta na 2017 rok;

- uchwałę Nr XXXIV/273/2017 o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025;

- uchwałę Nr XXXIV/274/2017 o budżecie gminy i miasta na 2018 rok;

- uchwałę Nr XXXIV/275/2017 o planie pracy Rady Miejskiej i planach pracy Komisji Rady na okres od stycznia 2018r. do końca kadencji.

Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu na kolejny rok.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na luty 2018 roku.

                                                                                             

 

Jesteś tutaj XXXIV sesja Rady Miejskiej w Witkowie