Nowa inwestycja w Witkowie – chodnik przy ul. Wrzesińskiej

Drukuj

W dniu dzisiejszym oddano do użytku nowy chodnik przy ul. Wrzesińskiej. Jest to wspólne zadanie Gminy i Miasta Witkowo oraz Powiatu gnieźnieńskiego, który przekazał to zadanie Gminie i udzielił jej dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł.
Inwestycja przy ul. Wrzesińskiej polegała na wybudowaniu chodnika o długości 818mb i szerokości 2m. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 300.478,18 zł brutto. Wykonawcą była spółka FENIX BUDOWNICTWO sp. z o.o. z siedzibą w Witkowie.

odbiór1

odbiór1 4

odbiór1 1
Zakres prac obejmował: roboty ziemne (m.in. zdjęcie humusu, wykonanie nasypu z gruntu, plantowanie pobocza), wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8cm, zjazdy z kostki koloru czerwonego gr. 8cm, ułożenie opornika 12x25cm, obrzeża 8x30cm, krawężnika 15x30cm na ławie betonowej B15 z oporem, częściowe odwodnienie korpusu drogowego, posadowienie barier drogowych i roboty towarzyszące.

odbiór1 2
W uroczystym oddaniu tej inwestycji uczestniczyli min. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Beata Tarczyńska, Wicestarosta – Jerzy Berlik, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza – Łukasz Scheffs, Radny Rady Miejskiej – Marek Biadasz, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 – Jerzy Nowak, przedstawiciel firmy wykonawczej – Roman Sucholas oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Jesteś tutaj Nowa inwestycja w Witkowie – chodnik przy ul. Wrzesińskiej