Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Drukuj

W ostatnią sobotę miała miejsce uroczysta zbiórka druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Witkowa. Okazją do wspólnego spotkania był obchodzony 4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka, W okolicznościowym spotkaniu udział wzięli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, jego Zastępca – Łukasz Scheffs, Prezes OSP Witkowo – dh Grzegorz Barański, druhny i druhowie OSP Witkowo.

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i złożenia okolicznościowych wiązanek pod tablicą upamiętniającą witkowskich strażaków ochotników pomordowanych w czasie II wojny światowej. Następnie kilka słów powitania skierował do obecnych Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie dh G. Barański. Po nim głos zabrał Włodarz Gminy Witkowo, który dziękował strażakom ochotnikom przede wszystkim za trud, poświęcenie i bezinteresowną pomoc niesioną każdego dnia. Burmistrz Gminy i Miasta życzył zebranym wytrwałości oraz determinacji w wypełnianiu swojej misji ratowania innych i niesienia im pomocy. Po okolicznościowych wystąpieniach przyszedł czas na wspólne rozmowy i wspomnienia.

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie

Jesteś tutaj Międzynarodowy Dzień Strażaka w Witkowie