"Dzień Edukacji Narodowej"- nagrody Burmistrza

Drukuj

Dnia 14 października obchodzony jest tradycyjny Dzień Nauczyciela, czyli ?Dzień Edukacji Narodowej?. Z tej też okazji Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek zaprosił szczególnie wyróżniających się nauczycieli na wspólne spotkanie. Przekazując gratulacje i życzenia podziękował nauczycielom za zaangażowanie, efektywną, twórczą i  odpowiedzialną pracę na rzecz młodego pokolenia.

W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody za osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.

Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo otrzymali:

Pani Ewa Skrzypska Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Witkowie,
Pani Małgorzata Kierepka Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Witkowie,
Pan Zdzisław Bosacki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzykowie,
Pani Anna Boruta Wicedyrektor Gimnazjum w Witkowie,
Pani Arleta Bekas Nauczyciel w Gimnazjum w Witkowie,
Pani Anna Średzińska Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr.2 w Witkowie,
Pani Bernadetta Szcześniak Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr.2 w Witkowie,
Pani Bernadetta Nowak Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr.3 w Witkowie,
Pani Halina Lisiak Nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkonym w Mielżynie.

Podczas spotkania Burmistrz Gminy i Miasta złożył również gratulacje i życzenia nauczycielom, którzy zdobyli kolejny stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Pani Katarzyna Wielgus - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie,
Pani Monika Czarnecka - Schelenz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
Pani Hanna Tyll-Kasprzak- Gimnazjum w Witkowie,
Pani Eliza Marcinkowska - Gimnazjum w Witkowie,
Pan Krzysztof Chołodecki - Gimnazjum w Witkowie

Burmistrz życzył nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, dużo powodów do radości i zadowolenia. Następnie mianowani nauczyciele powtarzając słowa roty złożyli ślubowanie na nauczyciela mianowanego, potwierdzając je własnoręcznym podpisem.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dyrektorzy placówek oświatowych: Pani Jolanta Jakubas-Zawiślak, Pani Anna Pawluk, Pani Urszula Potaś, Przewodniczący Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Pan Piotr Jóźwik, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński i Inspektor do spraw oświaty Pani Marzena Polak.

Jesteś tutaj "Dzień Edukacji Narodowej"- nagrody Burmistrza