Komitet Honorowy powołany

Print

 

Dziś w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego ds. organizacji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 655. rocznicy istnienia Witkowa. Zadaniem tego gremium, powołanego na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego, jest przygotowanie i koordynacja wydarzeń przewidzianych w kalendarzu imprez gminnych na ten rok. Jak we słowie wstępu, otwierając pierwsze posiedzenie Komitetu, podkreślił włodarz gminy „niezwykły rok rocznic i jubileuszy”.

Komitet Honorowy powołany

Komitet Honorowy powołany

W trakcie pierwszego posiedzenia Komitetu konsultowano pierwsze decyzje i przedsięwzięcia, w które na szczeblu Powiatu gnieźnieńskiego włączyć ma się Gmina i Miasto Witkowo. Podjęto również temat imprez organizowanych przez różnego rodzaju placówki i organizacje pozarządowe na terenie samej Gminy. Kolejne spotkanie przewidziane jest pod koniec lutego br.

Komitet Honorowy powołany

Komitet Honorowy powołany

W skład Komitetu weszli: Wiesława Gąsiorowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, Anna Malendowicz-Koteras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, Bernadetta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Urszula Potaś – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, Ewa Skrzypska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, Danuta Stefańska – Prezes Klubu PTTK w Witkowie, Hanna Szeszycka – Regionalistka, Wanda Rachut – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Witkowie, ks. Stanisław Goc – Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie, Robert Induła – Regionalista, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Adam Kowalski – Regionalista, Radny Rady Miejskiej, Marian Łukowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie/Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Witkowie, Bogusław Mołodecki – Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, Stanisław Rajkowski – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Mariusz Zborowski – Kustosz Sali Historii, Wojciech Ziółkiewicz – Historyk/Regionalista.

Komitet Honorowy powołany

Komitet Honorowy powołany

Gallery

Jesteś tutaj Komitet Honorowy powołany