Modernizacja oczyszczalni w Małachowie Wierzbiczany zakończona

Print

29 listopada odbył się odbiór rozpoczętej w grudniu 2016 r. inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej, któremu Gmina i Miasto Witkowo udzieliła na ten cel dotacji.
Wykonawcą samego zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Automatyk" ze Zbierska. Środki przeznaczone na realizację tego zadania to 3.069.945,19 zł brutto.

odbiór1

odbiór1 3

odbiór1 2
Zakres prac prowadzonych w ramach tej inwestycji obejmował m.in. budowę nowej przepompowni, komory zasuw, komór pomiarowych, zadaszenia zbiorników, zabudowę przykryć reaktorów biologicznych, wymianę mieszadeł w zagęszczaczu osadu, wymianę i modernizację instalacji mechanicznego odwadniania osadu, budowę komór i rurociągów technologicznych oraz budowę 2 wiat – zadaszeń zbiorników i instalacji dozowania PIX do SBR-ów. Zasadniczym powodem modernizacji było sprostanie wymogom jakie w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska nakłada na nas Unia Europejska.

odbiór5

odbiór1 1

odbiór1 4

W oficjalnym przekazaniu tej inwestycji udział wzięli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza – Łukasz Scheffs, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie – Piotr Jóźwik wraz z Radnymi RM, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Magdalena Musiałowicz, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie – Tomasz Nowak wraz z pracownikami, Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, Kierownicy budowy, Przedstawiciele firmy wykonawczej i biura projektowego.

Zapraszamy do galerii

 

 

Gallery

Jesteś tutaj Modernizacja oczyszczalni w Małachowie Wierzbiczany zakończona