Za nami kolejny etap prac związanych z Budżetem Obywatelskim

Print

13 września Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok zakończył weryfikację formalno-merytoryczną złożonych propozycji. W terminie od 10 lipca do 1 września 2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie wpłynęło 12 wniosków, z których do dalszego etapu zakwalifikowało się 10.

budzet-obywatelski-logo

15 września w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z wnioskodawcami zgłoszonych propozycji, które przeszły pozytywną weryfikację. W trakcie tego spotkania w drodze losowania ustalono kolejność zadań na Karcie do głosowania.

Poniżej prezentujemy wszystkie propozycje zadań zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego zweryfikowane pozytywne, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania oraz propozycje, które decyzją Zespołu Programowego zostały odrzucone:

Propozycje zweryfikowane pozytywne, według ustalonej kolejności:

1. „Zagospodarowanie terenu wokół stawku gminnego w Sołectwie Malenin”

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół istniejącego stawku (tj. wykoszenie trawy, usunięcie krzaków, profilowanie skarpy, nowe nasadzenia, zakup ławek parkowych), na terenie działki gminnej w Maleninie. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 6 370,00 zł.

2. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Sołectwie „Dla każdego coś fajnego, dla dużego i małego”

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki gminnej w Małachowie-Złych Miejsc (w pobliżu budynku świetlicy wiejskiej). W ramach zadania planowane jest m.in. wyrównanie i ogrodzenie terenu, ułożenie kostki brukowej, wysiew traw, montaż elementów małej architektury oraz urządzenie siłowni zewnętrznej. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 60 000,00 zł.

3. „Urządzenie miejsc postojowych na terenie przy cmentarzu w Mielżynie”

Projekt obejmuje urządzenie miejsc postojowych przy cmentarzu w Mielżynie o nawierzchni z kostki brukowej lub innego materiału. Powierzchnia parkingu to ca 250 m2. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 46 125,00 zł.

4. „Oświetlone przejścia dla pieszych! Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców!

Projekt obejmuje zakup i montaż nowoczesnych technologicznie doświetleń istniejących przejść dla pieszych. Zestawy takie składają się z 2 mocnych energooszczędnych lamp Hi-LED montowanych po obu stronach drogi. W ramach zadania planowane jest doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Poznańskiej, w Małachowie-Wierzbiczanym oraz w Małachowie-Złych Miejsc. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 60 000,00 zł.

5. „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chłądowo”

Projekt obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Chłądowie od drogi powiatowej w kierunku boiska sportowego o długości 100 mb i montażu progu zwalniającego. Szacunkowy koszt tej propozycji opiewa na kwotę 92 000,00 zł.

6. „„Fajny Zakątek” – stworzenie strefy integracji i rekreacji na terenie obiektu sportowego dla mieszkańców sołectwa Jaworowo i okolic”

Projekt obejmuje zagospodarowanie przy istniejącym stawku w Jaworowie. W ramach zadania planowane jest m.in. ułożenie ścieżek z kostki brukowej, zakup 2 altan ogrodowych, zakup kosza do koszykówki, urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej, siłowni zewnętrznej, zainstalowanie oświetlenia oraz wykonanie nowych nasadzeń. Szacunkowy koszt tej propozycji opiewa na kwotę 83 000,00 zł.

7. „Budowa boisk do koszykówki ulicznej (streetball) na istniejących obiektach sportowych”

Projekt obejmuje wybudowanie 5-ciu boisk do koszykówki ulicznej. Zakres prac obejmuje m.in. wytyczenie miejsca i przygotowania podłoża, wylanie płyty betonowej na podsypce z piasku, wybudowanie konstrukcji mocującej tablicę, ułożenie specjalistycznej nawierzchni oraz wybudowanie ogrodzenia lub piłkochwytów. Urządzenie boisk planowane jest w Witkowie na terenie Skateparku przy ul. Czerniejewskiej, na istniejącym boisku sportowym przy ul. Brzozowej i Jesionowej oraz na terenie Stadionu Miejskiego w Witkowie, w Małachowie-Złych Miejsc na terenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej oraz na terenie placu zabaw w Kołaczkowie. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 100 000,00 zł.

8. „„FAMILY PARK” – Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno­-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie”

Projekt obejmuje zagospodarowanie istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie, celem utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego. Planowane prace to m.in. wykonanie częściowego ogrodzenia, urządzenie boiska sportowego, montaż altany wraz z utwardzeniem terenu, urządzenie placu zabaw (gry podwórkowe, zestaw wspinaczkowy), oświetlenie terenu. Szacunkowy koszt projektu opiewa na kwotę 89 970,00 zł.

9. „Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat popożarowych poprzez wyposażenie witkowskich strażaków w sprzęt termowizyjny”

Projekt obejmuje zakup profesjonalnej, ratowniczej kamery termowizyjnej i przeszkolenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie w zakresie jej wykorzystania. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 30 000,00 zł.

10. „Budowa całorocznej bazy ratownictwa wodnego – dalej zwaną bazą ratowniczą”

Projekt obejmuje budowę budynku stanowiącego bazę ratowniczą dla ratowników pełniących służbę na akwenach wodnych całej Gminy, a w szczególności na Jeziorze Niedzięgiel, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w obrębie Hotelu OKSiR. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 100 000,00 zł.

Dwa ze złożonych projektów zostały zweryfikowane negatywne. Są to:

Projekt pt. „Złagodzenie stromego wyjazdu z ul. Wodociągowej na ul. Wrzesińską od strony wodociągów”. Koszt zadania to 3 000,00 zł. W opinii Zespołu Programowego propozycja nie spełnia kryteriów formalnych.

Kolejny projekt pt. Parking dla pracowników szkoły oraz dla klientów agencji pocztowej, kurierów”. Koszt zadania 13 774,76 zł. W opinii Zespołu Programowego propozycja nie spełnia kryteriów merytorycznych.

Przypominamy, że na pozytywnie zweryfikowane propozycje można głosować od 2 do 16 października 2017 r. na specjalnej Karcie do głosowania, w następujący sposób:

a. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,

 Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,

 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,

 Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,

 Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo, Budynek A i Budynek B.

 Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47, które z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową im. Adama Borysa,

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

b. przesłanie pocztąkopertachdopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

c. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie GminyMiasta Witkowo,zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok.

Karty do głosowania dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok można znaleźć na stronie internetowej www.witkowo.pl.

Gallery

Jesteś tutaj Za nami kolejny etap prac związanych z Budżetem Obywatelskim