INFORMACJA Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu ogłosił nabór na urzędników wyborczych.

http://poznan.kbw.gov.pl