Spotkanie podsumowujące sezon letni 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Drukuj

28 września w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie podsumowujące sezon letni 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka.

NARADAow1-001
Spotkanie zainicjował i otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński. Uczestniczyli w nim m.in: Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – Robert Kasprzyk, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie – Przemysław Kozanecki, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie – Łukasz Michalak, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Maciej Szczepański, Prezes Powiatowego Oddziału Wielkopolskiego WOPR w Gnieźnie – Waldemar Siwka, Zastępca Prezesa Powiatowego Oddziału Wielkopolskiego WOPR w Gnieźnie – Czesław Nowaczyk, Komendant Komisariatu Policji w Witkowie – Mariusz Masłowski, Prezes OSP w Skorzęcinie – Karina Wawrzyniak, Prezes Stowarzyszenia Użytkowników w Skorzęcinie – Mirosław Klimas, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz Scheffs, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie – Piotr Jóźwik, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marian Walczak oraz przewodniczący Komisji Rady Miejskiej – Marek Biadasz, Grzegorz Kaźmierczak, Tadeusz Śliwecki, Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – Stanisław Rajkowski, Leśniczy Paweł Jarecki oraz dzierżawcy z terenu Ośrodka.

NARADAow1 2-001

NARADA OW

W czasie spotkania omówiono przede wszystkim sprawy związane z poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie Ośrodka. Zdaniem większości obecnych sezon letni 2017 przebiegł bez niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie Ośrodka. Na spotkaniu poruszono również temat tymczasowej zmiany organizacji ruchu, która podyktowana była koniecznością poprawy bezpieczeństwa zarówno uczestników ruchu, jak i wypoczywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Przedstawiciele WOPR informowali m.in. o konieczności opracowania analiz zagrożeń obszarów wodnych, a także o potrzebie skierowania dodatkowych środków w związku z poprawą bezpieczeństwa na terenie kąpieliska w Ośrodku. W trakcie spotkania nie brakowało apeli kierowanych do policji – o podejmowanie interwencji m.in. poprzez karanie osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych, co w opinii wnioskodawców wpłynęłoby na znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa.
Było to kolejne spotkanie, które miało na celu kontynuację konsultacji w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Jesteś tutaj Spotkanie podsumowujące sezon letni 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie