OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), Urząd Gminy i Miasta Witkowo informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021 - 2036”. Z niniejszym opracowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 23  w godzinach 7:00 – 15:00.

Niniejszą informację umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz na stronie internetowej:

http://www.bip.witkowo.pl/list.php?sid=bf34276f1b199bcbecda9d6d21e619cf