3 września br. odbył się odbiór inwestycji związanej z przebudową ulicy Dojazdowej w Witkowie. Zakres robót obejmował m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, budowę miejsc postojowych z kostki betonowej, poprawę odwodnienia pasa drogowego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.

dojazd

Wykonawcą zadania była Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie za kwotę 261 617,67 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł.

dpr tablica rfil