INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (sala nr 1).

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
Paweł Myśliński

Uchwała Nr 5

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie terminu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie pełnić będzie dyżury w dniach:

20.09.2018 r. (czwartek) od 17.00 do 19.00

24.09.2018 r. (poniedziałek) od 10.00 do 12.00

26.09.2018 r. (środa) od 20.00 do 24.00

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Miejskiej Komisja Wyborczej w Witkowie w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Czesław Skrzypski

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Zarządzenie nr 62/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2018 poz. 1561), zarządza się co następuje:

§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy i Miasta Witkowo 50% miejsca przeznaczonego na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

a) Tablice sołeckie w miejscowościach :

- Chłądowo

- Czajki

- Ćwierdzin

- Dębina

- Folwark

- Gaj

- Gorzykowo

- Jaworowo

- Kamionka

- Kołaczkowo

- Malenin

- Małachowo Kępe

- Małachowo Wierzbiczany

- Małachowo Złych Miejsc

- Małachowo Szemborowice

- Mąkownica

- Mielżyn

- Odrowąż

- Ostrowite Prymasowskie

- Piaski

- Ruchocinek

- Ruchocin

- Skorzęcin

- Sokołowo

- Strzyżewo Witkowskie

- Wiekowo

- Witkówko

b)Tablice osiedlowe na terenie miasta :

- Osiedle Nr 1 – ulica Jasna

- Osiedle Nr 2 – ulice: Oświatowa i Sportowa

- Osiedle Nr 3 – ulice : Witosa i Dworcowa

- Osiedle Nr 4 – ulica : Powidzka

- Osiedle Nr 5 – ulice : Płk. Hynka, Żwirki i Wigury oraz Jana Pawła II.

c) słup ogłoszeniowy na terenie miasta - ulica Stary Rynek.

§ 2 Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i Miasta Witkowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta

Marian Gadziński

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 17 września 2018 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 1 Witkowo, ulice: Czerniejewska 7 - 13 nieparzyste, 14 oraz od 17 do końca, Mickiewicza od 2 do końca, Pułkownika Hynka 1 - 2, Różana, Magnoliowa.

Okręg nr 2 Witkowo, ulice: Wojska Polskiego, Jasna 51 - 59.

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,

ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo

(budynek „B” szkoły)

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Okręg nr 13 Witkowo, ulice: Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Czerniejewska 1 - 6 oraz 8 - 10 parzyste, Dworcowa, Gnieźnieńska, Młyńska, Piastowska, Słowiańska, Żwirki i Wigury 2b - 3A.

Okręg nr 10 Witkowo, ulice: Czerniejewska 16 - 16A parzyste, Dojazdowa, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Braci Łukowskich.

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,

ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo

(budynek „A” szkoły)

3

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 5 Sołectwa: Chłądowo, Folwark, Kamionka, Kołaczkowo (Wierzchowiska), Piaski, Strzyżewo Witkowskie.

Okręg nr 3 Sołectwa: Małachowo-Kępe, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice, Witkówko.

Urząd Gminy i Miasta,

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Okręg nr 4 Sołectwa: Ćwierdzin, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Sokołowo.

Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23,

62-230 Witkowo

5

Okręg nr 8 Sołectwa: Dębina, Ruchocinek, Wiekowo.

Świetlica Wiejska w Wiekowie,

Wiekowo 71a, 62-230 Witkowo

6

Okręg nr 6 Sołectwa: Czajki (Królewiec), Gorzykowo, Jaworowo, Malenin, Odrowąż.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Gorzykowie, Gorzykowo 3,

62-230 Witkowo

7

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 7 Sołectwa: Mąkownica, Mielżyn, Ruchocin.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 12 Witkowo, ulice: Cmentarna, Jana Pawła II, Jasna 1 - 49, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Poznańska, Skośna, Spokojna, Stary Rynek, Strzałkowska, Szmaragdowa, Tylna, Wiejska, Wodociągowa, Wrzesińska, Zielona. Okręg nr 15 Witkowo, ulice: Dębińska, Gimnazjalna, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej, Kwiatowa, Łąkowa, Oświatowa, Prosta, Powstańców Wielkopolskich, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Zuchów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa,

ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Gmina i Miasto Witkowo

Okręg nr 11 Witkowo, ulice: Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów Miłosławskich 34 - 40 parzyste oraz od 41 do końca, Leśna, Modrzewiowa, Powidzka, Skorzęcka, Słoneczna, Sosnowa, Warszawska, Wierzbowa, Zakole. Okręg nr 14 Witkowo, ulice: Kosynierów Miłosławskich 1 - 33 oraz 35 - 37 nieparzyste, Nowa, Osiedlowa, Park Kościuszki, Piwna, Północna, Rumowa, Rzemieślnicza, Szampańska, Wincentego Witosa, Wiosenna, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Okręg nr 9 Witkowo, ulice: Mickiewicza 1, Pułkownika Hynka od 3 do końca, Słowackiego, Żwirki i Wigury od 4 do końca.

Przedszkole Miejskie w Witkowie,

ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński

Uchwała Nr 3

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie terminu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie pełnić będzie dyżury w dniach:

12.09.2018 r. (środa) od 17:00 do 18:00

13.09.2018 r. (czwartek) od 16:00 do 18:00

14.09.2018 r. (piątek) od 10:00 do 12:00

15.09.2018 r. (sobota) od 13:00 do 17:00

17.09.2018 r. (poniedziałek) od 14:00 do 24:00

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Miejskiej Komisja Wyborczej w Witkowie w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Czesław Skrzypski

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie