INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (sala nr 1).

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
Paweł Myśliński