W związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych przesyłam w załączeniu Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 13 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jednocześnie informuję, że termin zgłaszania kandydatów na urzędnika wyborczego został przedłużony do dnia 6 kwietnia br.

Z poważaniem

/-/ Anna Deręgowska
Dyrektor Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Koninie