Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2024 RokPlatforma Internetowa do obsługi Budżetu Obywatelskieg

witkowo.konsultacjejst.pl

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

przed Nami kolejna, szósta już edycja budżetu obywatelskiego. W tym roku zasady budżetu obywatelskiego zostały zmodyfikowane. Wybierzemy zwycięskie projekty, które w następnym roku będą realizowane w Witkowie oraz na terenach wiejskich. Pula środków do rozdysponowania wynosi 200.000,00 zł w podziale: 150.000,00 zł na zwycięskie projekty planowane do realizacji w Witkowie i 50.000,00 zł na zadania do realizacji na terenach wiejskich.

W okresie od 20 czerwca do 18 sierpnia 2023 r. mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać projekty budżetu obywatelskiego. Każdy zgłoszony projekt musi zdobyć poparcie przynajmniej 10 osób, zawierać opis projektu, przybliżony kosztorys i lokalizację.

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane przez Komisję składającą się z pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, a gotowa lista zostanie poddana pod głosowanie. Co warte podkreślenia, każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, na jeden projekt budżetu obywatelskiego wskazany na liście.

Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury związanej z budżetem obywatelskim można znaleźć poniżej.

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do aktywnego udziału w tej inicjatywnie.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2024 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 20 czerwca 2023 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2024 rok

2.

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2024 rok

Od 20 czerwca do 18 sierpnia 2023 r.

3.

 

Weryfikacja złożonych projektów przez powołaną Komisję i podanie do publicznej wiadomości projektów, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 11 września 2023 r.

4.

Głosowanie

Od 15 września do 2 października 2023 r.

5.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 20 października 2023 r.

6.

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2024 rok

Do 15 listopada 2023 r.