img 9860 malybbb

Dobiegła końca realizacja wspólnej inwestycji drogowej Gminy Witkowo i firmy WIPASZ S.A. w miejscowości Małachowo Kępe. Na odcinku 655 m poszerzono drogę do 5 m, a także wzmocniono jej konstrukcję. Dodatkowo na całym...

w moja woda 2sss

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym „Moja Woda”.

Wnioskodawcami Programu mogą być osoby fizyczne będące...

w dsc 4042aaa

Przeszywający dźwięk syren symbolizujący godzinę „W”, czyli moment wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 17:00 zainaugurował spotkanie patriotyczne przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. Uroczystość w...

w zk octttt

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał...

w dsc 38173dd

1 sierpnia br. odbyła się LVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie. Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo. Na stanowisko to powołano p. Monikę Michalak...

w zabytekfff

W związku z ogłoszeniem dnia 26 lipca br. drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy, że Gmina i Miasto Witkowo nie ogłasza dodatkowego naboru uzupełniającego. Powodem jest posiadanie kompletu 10...

w g dsc 3690eeee

Już po raz 23. dzieci z terenu Gminy i Miasta Witkowo miały przyjemność uczestniczyć w półkoloniach zorganizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna, przy wsparciu finansowym Samorządu Witkowa...

traktorfff

Przypominamy, iż do końca sierpnia br. istnieje możliwość składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dokumenty do pobrania: ...