Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, w imieniu całej społeczności Gminy i Miasta Witkowo, składamy wyrazy najwyższego uznania wszystkim tym, którzy zawodowo i społecznie czuwają nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w często trudnych do wykonania zadaniach, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie. W myśl słów „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” życzymy, by służba, którą wypełniacie była źródłem osobistej satysfakcji oraz społecznego uznania.

w projekt bez tytulu 8nn

Niech ten jakże ważny dzień przypomina wszystkim o wielkim zaufaniu jakim ochotnicza społeczność cieszy się w lokalnym społeczeństwie, a św. Florian otacza Was nieustanną opieką.

Jednocześnie życzymy, aby strażacka rodzina Gminy i Miasta Witkowo wciąż stanowiła wzór zgody, współpracy i poświęcenia dla społeczeństwa.