30 marca br. odbyła się kolejna, LII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

w dsc 1845sssa

Z funkcjonowaniem jednostek OSP działających na terenie Gminy i Miasta zapoznał zebranych Marian Łukowski Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku  OSP oraz Mariusz Janowicz Komendant Miejsko - Gminny Zarządu Oddziału OSP w Witkowie.

w dsc 1855awa

w dsc 1860q2ttt

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr LII/383/2023 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Parkowej, Poznańskiej i Jana Pawła II w mieście Witkowo,

- uchwałę Nr LII/384/2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku,

- uchwałę Nr LII/385/2023 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”,

- uchwałę Nr LII/386/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie,

- uchwałę Nr LII/387/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie na prace restauratorskie i konserwatorskie obrazu Św. Anny Samotrzeć, wpisanego do rejestru zabytków,

- uchwałę Nr LII/388/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie,

- uchwałę Nr LII/389/2023 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 – 2032,

- uchwałę Nr LII/390/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.