W dniach 8-10 kwietnia br. ponad 80 osób z terenu Gminy i Miasta Witkowo, będzie musiało stawić się przed Komisją Kwalifikacyjną.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 16:30. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej ulokowana została w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej - koszary wojskowe - budynek nr 4. 

Wezwani w tym roku, to mężczyźni urodzeni w 2000 roku, a ponadto wezwane zostaną osoby z roczników starszych 1995 - 1999, które albo dotychczas nie stawały w kwalifikacji wojskowej lub stawały, ale otrzymywały kategorię B (czasową niezdolność). Wezwaniu podlegają również kobiety z roczników 1995 - 2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, szczególnie kierunki medyczne i weterynaryjne. Ostatnia grupa, która może stawić się do kwalifikacji to ochotnicy - czyli osoby, które ukończyły 18. rok życia i do tej pory nie stawały do kwalifikacji.

Osoby, które po raz pierwszy będą musiały się stawić przed Komisją Kwalifikacyjną, powinni zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość, ewentualną posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 x 40 mm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane wykształcenie zawodowe, ewentualnie zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. 

Należy również pamiętać iż osoby wezwane, które będą unikały stawienia się przed kwalifikacją wojskową bez uzasadnionej przyczyny, muszą liczyć się z konsekwencjami - przymusowym doprowadzeniu przez Policję, nałożeniu kary w postaci grzywny lub w skrajnym przypadku także ograniczeniu wolności.