Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z działek letniskowych w roku 2021

Miesiąc

Odpady zmieszane

Odpady selektywne

Odpady BIO

Kwiecień

17.04.2021

17.04.2021

03.04.2021

24.04.2021

Maj

22.05.2021

22.05.2021

08.05.2021

29.05.2021

Czerwiec

19.06.2021

19.06.2021

12.06.2021

26.06.2021

Lipiec

03.07.2021

24.07.2021

24.07.2021

10.07.2021

31.07.2021

Sierpień

07.08.2021

21.08.2021

21.08.2021

07.08.2021

28.08.2021

Wrzesień

04.09.2021

18.09.2021

18.09.2021

11.09.2021

25.09.2021

Październik

23.10.2021

23.10.2021

09.10.2021

30.10.2021

 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w roku 2021

Rejon I (Witkowo ulice: Ogrodowa, Wrzesińska, Wodociągowa, Skośna, Cmentarna, Zielona, Strzałkowska, Jana Pawła II, Jasna, Spokojna, Czerniejewska, Różana, Magnoliowa, Braci Łukowskich, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Żwirki i Wigury, Armii Poznań.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

Popiół (pojemniki)

07.01.2021

21.01.2021

07.01.2021

12.01.2021

26.01.2021

21.01.2021

04.02.2021

18.02.2021

04.02.2021

09.02.2021

23.02.2021

18.02.2021

04.03.2021

18.03.2021

04.03.2021

09.03.2021

23.03.2021

18.03.2021

01.04.2021

15.04.2021

01.04.2021

06.04.2021

13.04.2021

20.04.2021

27.04.2021

15.04.2021

06.05.2021

20.05.2021

06.05.2021

04.05.2021

11.05.2021

18.05.2021

25.05.2021

 

02.06.2021

17.06.2021

02.06.2021

01.06.2021

08.06.2021

15.06.2021

22.06.2021

 

01.07.2021

15.07.2021

01.07.2021

06.07.2021

13.07.2021

20.07.2021

27.07.2021

 

05.08.2021

19.08.2021

05.08.2021

03.08.2021

10.08.2021

17.08.2021

24.08.2021

 

02.09.2021

16.09.2021

02.09.2021

07.09.2021

14.09.2021

21.09.2021

28.09.2021

 

07.10.2021

20.10.2021

07.10.2021

05.10.2021

12.10.2021

19.10.2021

26.10.2021

20.10.2021

04.11.2021

18.11.2021

04.11.2021

02.11.2021

16.11.2021

18.11.2021

02.12.2021

16.12.2021

02.12.2021

07.12.2021

21.12.2021

16.12.2021

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon II (Witkowo ulice: Gnieźnieńska, Bolesława Chrobrego, Piastowska, Słowiańska, Młyńska, Szkolna, Prosta, Komisji Edukacji Narodowej, Harcerska, Zuchów, Sportowa, Dębińska, Łąkowa, Kwiatowa, Topolowa, Skorzęcka, Wiosenna.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

Popiół (pojemniki)

04.01.2021

18.01.2021

04.01.2021

12.01.2021

26.01.2021

18.01.2021

08.02.2021

22.02.2021

08.02.2021

09.02.2021

23.02.2021

22.02.2021

08.03.2021

22.03.2021

08.03.2021

09.03.2021

23.03.2021

22.03.2021

12.04.2021

26.04.2021

12.04.2021

06.04.2021

13.04.2021

20.04.2021

27.04.2021

26.04.2021

10.05.2021

24.05.2021

10.05.2021

04.05.2021

11.05.2021

18.05.2021

25.05.2021

 

07.06.2021

21.06.2021

07.06.2021

01.06.2021

08.06.2021

15.06.2021

22.06.2021

 

05.07.2021

19.07.2021

05.07.2021

06.07.2021

13.07.2021

20.07.2021

27.07.2021

 

02.08.2021

16.08.2021

02.08.2021

03.08.2021

10.08.2021

17.08.2021

24.08.2021

 

06.09.2021

20.09.2021

06.09.2021

07.09.2021

14.09.2021

21.09.2021

28.09.2021

 

04.10.2021

18.10.2021

04.10.2021

05.10.2021

12.10.2021

19.10.2021

26.10.2021

18.10.2021

08.11.2021

22.11.2021

08.11.2021

02.11.2021

16.11.2021

22.11.2021

06.12.2021

20.12.2021

06.12.2021

07.12.2021

21.12.2021

20.12.2021

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon III (Witkowo ulice: Oświatowa, Gimnazjalna, Powstańców Wlkp., Słoneczna, Tylna, Wiejska, Poznańska, Parkowa, Krótka, Polna, Stary Rynek, Warszawska, Dworcowa, Rzemieślnicza.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

Popiół (pojemniki)

08.01.2021

22.01.2021

08.01.2021

12.01.2021

26.01.2021

22.01.2021

05.02.2021

19.02.2021

05.02.2021

09.02.2021

23.02.2021

19.02.2021

05.03.2021

19.03.2021

05.03.2021

09.03.2021

23.03.2021

19.03.2021

02.04.2021

16.04.2021

02.04.2021

06.04.2021

13.04.2021

20.04.2021

27.04.2021

16.04.2021

07.05.2021

21.05.2021

07.05.2021

04.05.2021

11.05.2021

18.05.2021

25.05.2021

 

04.06.2021

18.06.2021

04.06.2021

01.06.2021

08.06.2021

15.06.2021

22.06.2021

 

02.07.2021

23.07.2021

02.07.2021

06.07.2021

13.07.2021

20.07.2021

27.07.2021

 

06.08.2021

20.08.2021

06.08.2021

03.08.2021

10.08.2021

17.08.2021

24.08.2021

 

03.09.2021

17.09.2021

03.09.2021

07.09.2021

14.09.2021

21.09.2021

28.09.2021

 

01.10.2021

15.10.2021

01.10.2021

05.10.2021

12.10.2021

19.10.2021

26.10.2021

15.10.2021

05.11.2021

19.11.2021

05.11.2021

02.11.2021

16.11.2021

19.11.2021

03.12.2021

17.12.2021

03.12.2021

07.12.2021

21.12.2021

17.12.2021

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon IV (Witkowo ulice: Park Kościuszki, Nowa, Północna, Osiedlowa, Piwna, Szampańska, Rumowa, Zacisze, Wschodnia, Zachodnia, Witosa, Kosynierów Miłosławskich, Leśna, Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Sosnowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Powidzka, Bajeczna, Zakole.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

zmieszanych (pojemniki)

selektywnych (worki)

biodegradowalnych (pojemniki brązowe)

Popiół (pojemniki)

14.01.2021

28.01.2021

14.01.2021

12.01.2021

26.01.2021

28.01.2021

11.02.2021

25.02.2021

11.02.2021

09.02.2021

23.02.2021

25.02.2021

11.03.2021

25.03.2021

11.03.2021

09.03.2021

23.03.2021

25.03.2021

08.04.2021

22.04.2021

08.04.2021

06.04.2021

13.04.2021

20.04.2021

27.04.2021

22.04.2021

13.05.2021

27.05.2021

13.05.2021

04.05.2021

11.05.2021

18.05.2021

25.05.2021

 

10.06.2021

24.06.2021

10.06.2021

01.06.2021

08.06.2021

15.06.2021

22.06.2021

 

08.07.2021

22.07.2021

08.07.2021

06.07.2021

13.07.2021

20.07.2021

27.07.2021

 

12.08.2021

26.08.2021

12.08.2021

03.08.2021

10.08.2021

17.08.2021

24.08.2021

 

09.09.2021

23.09.2021

09.09.2021

07.09.2021

14.09.2021

21.09.2021

28.09.2021

 

14.10.2021

28.10.2021

14.10.2021

05.10.2021

12.10.2021

19.10.2021

26.10.2021

28.10.2021

09.11.2021

23.11.2021

09.11.2021

02.11.2021

16.11.2021

23.11.2021

09.12.2021

23.12.2021

09.12.2021

07.12.2021

21.12.2021

23.12.2021

W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon V (Wioski: Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Kamionka)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Zmieszanych

i biodegradowalnych

(worki brązowe)

selektywnych

15.01.2021

15.01.2021

12.02.2021

12.02.2021

12.03.2021

12.03.2021

09.04.2021

22.04.2021

09.04.2021

14.05.2021

27.05.2021

14.05.2021

11.06.2021

24.06.2021

11.06.2021

09.07.2021

23.07.2021

09.07.2021

13.08.2021

27.08.2021

13.08.2021

10.09.2021

24.09.2021

10.09.2021

08.10.2021

22.10.2021

08.10.2021

12.11.2021

12.11.2021

10.12.2021

10.12.2021

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VI (Wioski: Malenin, Gorzykowo, Królewiec, Czajki, Jaworowo, Odrowąż.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Zmieszanych

i biodegradowalnych

(worki brązowe)

selektywnych

11.01.2021

11.01.2021

03.02.2021

03.02.2021

03.03.2021

03.03.2021

07.04.2021

21.04.2021

07.04.2021

05.05.2021

19.05.2021

05.05.2021

09.06.2021

23.06.2021

09.06.2021

07.07.2021

21.07.2021

07.07.2021

04.08.2021

18.08.2021

04.08.2021

01.09.2021

22.09.2021

01.09.2021

06.10.2021

21.10.2021

06.10.2021

03.11.2021

03.11.2021

08.12.2021

08.12.2021

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VII (Wioski: Mąkownica, Ruchocin, Mielżyn)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Zmieszanych

i biodegradowalnych

(worki brązowe)

selektywnych

13.01.2021

13.01.2021

10.02.2021

10.02.2021

10.03.2021

10.03.2021

14.04.2021

29.04.2021

14.04.2021

12.05.2021

24.05.2021

12.05.2021

16.06.2021

28.06.2021

16.06.2021

14.07.2021

26.07.2021

14.07.2021

11.08.2021

23.08.2021

11.08.2021

08.09.2021

20.09.2021

08.09.2021

13.10.2021

28.10.2021

13.10.2021

17.11.2021

17.11.2021

15.12.2021

15.12.2021

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon VIII (Wioski: Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Zmieszanych

i biodegradowalnych

(worki brązowe)

selektywnych

27.01.2021

27.01.2021

24.02.2021

24.02.2021

24.03.2021

24.03.2021

14.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

11.05.2021

26.05.2021

26.05.2021

14.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

16.07.2021

28.07.2021

28.07.2021

10.08.2021

25.08.2021

25.08.2021

16.09.2021

29.09.2021

29.09.2021

15.10.2021

27.10.2021

27.10.2021

30.11.2021

30.11.2021

29.12.2021

29.12.2021

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon IX (Wioski: Witkówko, Folwark, Piaski, Krzyżówka, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Chłądowo.)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Zmieszanych

i biodegradowalnych

(worki brązowe)

selektywnych

05.01.2021

05.01.2021

02.02.2021

02.02.2021

02.03.2021

02.03.2021

06.04.2021

20.04.2021

06.04.2021

04.05.2021

18.05.2021

04.05.2021

01.06.2021

15.06.2021

01.06.2021

12.07.2021

27.07.2021

12.07.2021

09.08.2021

24.08.2021

09.08.2021

13.09.2021

28.09.2021

13.09.2021

11.10.2021

26.10.2021

11.10.2021

15.11.2021

15.11.2021

14.12.2021

14.12.2021

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon X (Wioski: Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Zmieszanych

i biodegradowalnych

(worki brązowe)

selektywnych

25.01.2021

25.01.2021

15.02.2021

15.02.2021

15.03.2021

15.03.2021

16.04.2021

30.04.2021

16.04.2021

17.05.2021

28.05.2021

17.05.2021

08.06.2021

25.06.2021

08.06.2021

15.07.2021

30.07.2021

15.07.2021

16.08.2021

31.08.2021

16.08.2021

17.09.2021

30.09.2021

17.09.2021

18.10.2021

29.10.2021

18.10.2021

24.11.2021

24.11.2021

30.12.2021

30.12.2021

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Rejon XI (Wioski: Ruchocinek, Dębina)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Zmieszanych

i biodegradowalnych

(worki brązowe)

selektywnych

29.01.2021

29.01.2021

26.02.2021

26.02.2021

26.03.2021

26.03.2021

15.04.2021

27.04.2021

27.04.2021

20.05.2021

31.05.2021

31.05.2021

17.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

13.07.2021

29.07.2021

29.07.2021

17.08.2021

30.08.2021

30.08.2021

15.09.2021

27.09.2021

27.09.2021

12.10.2021

25.10.2021

25.10.2021

29.11.2021

29.11.2021

27.12.2021

27.12.2021

W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. W przypadku nie odebrania odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, prosimy o pozostawienie pojemników do dnia następnego.

w okresie od IV - X śmieciarka wyjeżdża o 6 rano

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami budynków, zgodnie z następującymi częstotliwościami:

a. zmieszane odpady komunalne:

  • miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
  • wieś: przynajmniej raz w tygodniu,

b. papier, tworzywa sztuczne i szkło: przynajmniej dwa razy w miesiącu,

c. odpady komunalne ulegające biodegradacji:

  • okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu,
  • okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.