W związku z uruchomionym w dniu 21.10.2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie w ramach części 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, która umożliwia Beneficjentom ubieganie się o dofinansowanie na podwyższonym poziomie, przekazujemy w załączeniu materiały informacyjne.

Informacje w nich zawarte z pewnością posłużą, jako kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze - baza wiedzy

Czyste Powietrze - l i II część programu

Ulotka Czyste Powietrze