Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem dotyczącym „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” informuje, że Gmina i Miasto Witkowo planuje przystąpić do dokonania inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz złożenia wniosku w ogłoszonym naborze. Po określeniu szacunkowych kosztów realizacji zadania na podstawie inwentaryzacji odpadów rolniczych i kosztów ich usuwania oraz uzyskaniu dofinansowania, realizację zadania polegającego na odbiorze odpadów rolniczych planuje się w 2020 roku.

Ogłoszenie w sprawie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Realizacja Programu na terenie Gminy i Miasta Witkowo będzie uzależniona od całkowitych kosztów realizacji zadania oraz uzyskania dotacji z NFOŚiGW. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina i Miasto Witkowo ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Składając wniosek Gmina i Miasto Witkowo zobowiązana jest przygotować inwentaryzację odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Witkowo.

W związku z trwającymi pracami dot. inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej, zwracamy się z prośbą do zainteresowanych producentów rolnych, którzy chcieliby usunąć ze swojego gospodarstwa odpady typu: folia, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag o złożenie pisemnej deklaracji o ilości i rodzaju posiadanych odpadów do tut. Urzędu w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania umożliwiającego odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rolnicy, którzy nie dostarczą deklaracji o ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej, nie będą mieli możliwości ubiegania się o odbiór wskazanych odpadów w momencie otrzymania przez Gminę i Miasto Witkowo dofinansowania z NFOŚiGW.

Druki deklaracji dostępne są na:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

 /-/ Marian Gadziński