VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej zakończone

Drukuj
W rozgrywkach brało udział 10 drużyn, w tym 5 sołectw : Mielżyn, Ćwierdzin, Kamionka, Chłądowo, Ruchocinek, Zarząd Osiedla Nr 4, Zarząd Osiedla Nr 3, zespół R-10 Witkowo, drużyna ?ZRYW? Witkowo i drużyna Zakładu Poprawczego w Witkowie.

VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej zakończone


Głównym celem tych rozgrywek było krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w halową piłkę nożną, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i integracja środowisk w myśl hasła : ?NIE LICZY SIĘ WYNIK - LICZY SIĘ UDZIAŁ?.

Głównymi organizatorami byli: Urząd Gminy i Miasta, Gimnazjum im.Adama Borysa, sołtysi gminy i  przewodniczący zarządów osiedli. Mistrzostwa rozpoczęły się 12 grudnia 2010 roku, a poszczególne mecze odbywały się w soboty i w niedziele.

Po rozegraniu 90-iu spotkań zwycięzcą mistrzostw została drużyna Osiedla Nr 4, drugie miejsce zajęło Sołectwo Chłądowo, a trzecie Sołectwo Mielżyn.
Zwycięskie zespoły otrzymały z rąk Burmistrza GiM Krzysztofa Szkudlarka, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - Mariana Walczaka, Zastępcy Burmistrza GiM - Mariana Gadzińskiego i sołtysa sołectwa Ćwierdzin - Franciszka Kozaneckiego pamiątkowe dyplomy, puchary i talony na zakup sprzętu sportowego. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i piłki nożne.

VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej zakończone
VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej zakończone
VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej zakończone

VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej zakończone

VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej zakończone

Najwięcej bramek w rozgrywkach - 44 zdobył Damian Banaszak z drużyny Osiedla Nr 4.

Najlepszym zawodnikiem został Mateusz Szczepaniak, a najlepszym bramkarzem Jakub Szczepaniak, też zawodnicy Osiedla Nr 4.

Uroczystego podsumowania mistrzostw dokonał Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, który między innymi powiedział, że cieszy się z tak dużego zainteresowania tą dyscypliną sportu. Umiejętności zawodników biorących udział w mistrzostwach z roku na rok są coraz wyższe, co ma duży wpływ na poziom sportowy. Nadmienił, że piłka nożna to dyscyplina Nr 1 w  Witkowie o czym świadczy duża aktywność zawodników i publiczności. Burmistrz podziękował zawodnikom za udział, pogratulował zwycięskim drużynom za zajęcie czołowych miejsc, podziękował za pomoc sędziom i  opiece medycznej oraz gospodarzom hali.

Wszystkie mecze sędziowali - Pan Wiesław Kaczmarek, jako sędzia główny związkowy, i Pan Marian Szczepaniak jako sędzia pomocniczy, opiekę medyczną sprawował Pan Artur Trząski, a sekretarzem i sędzią technicznym był Pan Jan Szturomski.

Przy tej okazji podsumowano również Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej dla rocznika 1995 i młodszych, które trwały od miesiąca stycznia do lutego br.. W rozgrywkach startowało 6 drużyn, rozegrano je systemem dwu-rundowym ?każdy z każdym?.

Głównym organizatorem mistrzostw był Urząd Gminy i Miasta, przy współpracy z UKS ?ISKRA? działającym przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

Końcowa klasyfikacja:
1. CAMBRIGDE - 10 - 25 pkt. 58 - 26
2. TERESA TEAM - 10 - 22 pkt. 58 - 29
3. RASTA SKŁAD - 10 - 15 pkt. 62 - 42
4. LECH OSIEDLE - 10 - 13 pkt. 30 - 61
5. OGIEŃ JP - 10 - 9 pkt. 22 - 39
6. KKS WITKOWO - 10 - 3 pkt. 24 - 64

Wszystkie drużyny otrzymały od organizatorów pamiątkowe dyplomy, puchary oraz piłki nożne.

?Królem strzelców? rozgrywek został zawodnik zespołu TERESA TEAM - Mateusz Pietrowski, który zdobył 40 bramek, a za najlepszą zawodniczkę uznano Natalię Zaborniak z zespołu LECH OSIEDLE.