Informacja

Drukuj

W związku z zarządzonymi na dzień 3 kwietnia 2011 r. (niedziela) wyborami do izby rolniczej w okręgu wyborczym nr 23 - teren Gminy i Miasta Witkowo informuję, że spis osób uprawnionych do głosowania udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, I piętro, pokój nr 23 od dnia 14 marca 2011 r. do 18 marca 2011 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 do 15:30. Udostępnienie spisu osób uprawnionych następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.