Promocja monografii pt. "Dzieje Witkowa"

Drukuj
W dniu 28 stycznia w Budynku Oświatowym w Witkowie odbyła się promocja monografii pod redakcją prof. dr hab. Przemysława Hausera pt. ?Dzieje Witkowa?. Publikacja jest udokumentowaniem i utrwaleniem przeszłości ?Ziemi Witkowskiej?, zawiera wiedzę o historii Witkowa.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata, Pani Magdalena Czuba w zastępstwie Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, Senator RP Piotr Gruszczyński, Zespół Autorski ? Redaktor monografii prof. dr hab. Przemysław Hauser oraz Paweł Anders, Katarzyna Gauze, Sebastian Mazurkiewicz, Piotr Okulewicz i Krzysztof Stryjkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Mołodecki i Radni Rady Miejskiej w Witkowie, Przewodniczący Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Zdzisław Kujawa wraz z Radnymi Powiatu Gnieźnieńskiego, Sołtysi, Przedstawiciele firm i zakładów pracy z terenu Gminy i Miasta Witkowo, Dyrektorzy Gminnych Instytucji Kultury, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz mieszkańcy, którzy przyczynili się do powstania monografii Witkowa. Burmistrz w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że jest dumny z wydania z serii ?Dzieje miast Wielkopolski?- monografii Dzieje Witkowa. Publikacja ta została przygotowana z myślą o  tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś przede wszystkim o przeszłości i  o teraźniejszości Witkowa.

Promocja monografii pt. "Dzieje Witkowa"


Promocja pozytywnego wizerunku Gminy oraz integracja mieszkańców jest jednym z  priorytetowych zadań Samorządu Gminy i Miasta Witkowo.

Promocja monografii pt. "Dzieje Witkowa"


Wychodząc naprzeciw Władze Samorządowe w latach 2006-2010 zapoczątkowały zebranie materiałów historycznych i opracowanie ?Dziejów Witkowa?. Burmistrz wyraził nadzieję, że publikacja będzie pomocna ludziom młodym, którzy lubią wyszukiwać i rozwiązywać różne tajemnice z przeszłości, którzy czują się na siłach wziąć udział w budowaniu przyszłości naszego regionu. Niech publikacja ta będzie podsumowaniem dokonań dla minionych pokoleń i oceną naszego dziedzictwa dla pokoleń następnych.

Czytelnikom tej lektury Burmistrz życzył miłego spędzenia czasu przy czytaniu publikacji. Podziękował również Zespołowi Autorskiemu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania monografii.

Przedstawiciel Zespołu Redakcyjnego i Autorskiego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i  Centrum Animacji Kultury Paweł Anders przedstawił historię przebiegu prac związanych z wydaniem monografii.
Prezentacji książki ?Dzieje Witkowa? dokonał redaktor naczelny prof. dr hab. Przemysław Hauser, który omówił pokrótce Dzieje Witkowa od czasów prehistorycznych, a  kończąc na współczesności.

Promocja monografii pt. "Dzieje Witkowa"


Podkreślił że treści zawarte w tej książce nie wyczerpują tematyki związanej z  dziejami Witkowa. Być może dalsze poszukiwania źródłowe przyniosą efekty umożliwiające przynajmniej częściowe jej uzupełnienie i opracowanie pełniejszej syntezy historii miasta.

Senator Piotr Gruszczyński składając gratulacje w związku z wydaniem monografii podkreślił że, ta książka nie dzieli, ale zdecydowanie łączy i poprzez Dzieje Witkowa wszyscy utożsamiamy się z naszym regionem, z naszą Wielkopolską. Określił monografię jako wartościową pozycję historyczną. Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata określił monografię jako ważny element w  kształtowaniu tożsamości mieszkańców Gminy Witkowo. Pogratulował wydania historii Witkowa.

Spotkanie umilił występ zespołu w wykonaniu solistów Studia Piosenki przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w  Witkowie oraz występ Witkowskiej Kapeli Odjazdowej, która zaprezentowała Balladę Witkowską do słów wokalisty Pana Adama Zdzuja.

Promocja monografii pt. "Dzieje Witkowa"


Kolejnym punktem spotkanie było wręczenie przez Burmistrza podziękowań Zespołowi Autorskiemu za wkład pracy związany z opracowaniem i  wydaniem monografii pt.: ?Dzieje Witkowa?. Z okazji wydania monografii o  Witkowie została zorganizowana przez Witkowski Klub Kolekcjonerów wystawa okolicznościowa pt.: ?Witkowo wczoraj i dziś?.

Promocja monografii pt. "Dzieje Witkowa"


Osoby zainteresowane mogły osobiście porozmawiać z autorami monografii i  uzyskać autografy w otrzymanym egzemplarzu Dzieje Witkowa.