Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

W dniu 6 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Po ślubowaniu i złożeniu Burmistrzowi życzeń i gratulacji przez Radnych, przedstawicieli sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów placówek oświatowych i dyrektorów lokalnych zakładów pracy, Rada przystąpiła do kolejnych punktów sesji.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- uchwałę Nr II/6/10 o wyborze p. Bogusława Mołodeckiego na przedstawiciela Rady Miejskiej w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego;
- uchwałę Nr II/7/10 o zmianach w budżecie gminy i miasta na 2010r.;
- uchwałę Nr II/8/10 o wynagrodzeniu Burmistrza Gminy i Miasta;
- uchwałę Nr II/9/10 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.?Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo?.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Kolejna sesja planowana jest na dzień 29 grudnia 2010r.