Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

Drukuj

 Informuję, że od 1 stycznia 2018 roku w naszym mieście ponownie uruchomiony został system darmowej pomocy prawnej.
Funkcjonuje w budynku przy ul. Sportowej 15 (świetlica terapeutyczna). Z usług adwokatów i radców prawnych można skorzystać od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:
Poniedziałek od godz. 14:00 - 18:00
Wtorek od godz. 14:00 - 18:00
Środa od godz. 13:00 - 17:00
Czwartek od godz. 14:00 - 18:00
Piątek od godz. 14:00 - 18:00
W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny. Do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z
pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy; przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej; prawa cywilnego; spraw karnych; spraw administracyjnych; ubezpieczenia społecznego; spraw rodzinnych; prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński